NVHF´s forlag as, som utgir fagbladet Release, og driver nettstedet http://www.release.no, har kjøpt rettighetene til å utgi bransjemagasinet Farojournalen, med abonnementsdatabase, og nettstedet http://www.farojournalen.no. Bakgrunnen for oppkjøpet er langvarig bevissthet om at markedet vil være bedre tjent med å samle de to tidligere utgivelsene til et fag- og bransjemedia.

Kjell Fosseng, daglig leder NVHF´s forlag as, uttaler at selskapet foreløpig ikke har alle planer klare. Det vil ta noen måneder før alt er på plass, og han håper alle samarbeidsparter, kunder og leverandører vil gi selskapet tid til omleggingen. Selskapet vil legge alt til rette for et godt samarbeid videre.

Simen Rognerud, tidligere utgiver av Farojournalen, opplever det vemodig å gi slipp på produktet han startet, og har drevet i 15 år. Rognerud benytter anledningen til å takke alle samarbeidspartnere for langt, hyggelig samarbeid, og ønsker de nye eierne lykke til videre.

Oslo.11.10.2010

Kjell E. Fosseng
NVHF´s forlag as
tlf. 38 12 35 60
mob. 901 33 239
nvhf@online.no
http://www.release.no

Simen Rognerud
Faro Publishing as
mobile: 918 21 209
fax: 927 71 039